At Start Görevlisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Koşuya başlayacak yarış atlarını koşu resmi programı verileri ve start hakemi direktifleri doğrultusunda ve emniyetli olarak start makinelerine yerleştirme ve start?a hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

At Start Görevlisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) At yarışları günlük resmi programı içeriğini incelemek,
b) Yarış kriterleri hakkında bilgilenmek,
c) Her atı numarasına göre ilgili start yerine yerleştirmek,
d) Atın huylanmaması için gerekli tedbirleri alarak atı sakinleştirmek,
e) Bazı özellikli atları start makinesine alırken gözlerine kapalı gözlük takmak,
f) Huysuz atları yerleştirirken gerektiğinde yanındaki start yerini boş bırakmak,
g) Bazı özellikli atları start verilene kadar tutarak starta hazırlamak,
h) Yarış startı verileceğinde start yerini terketmek,
i) Start verilen yarış bittiğinde bir sonraki yarışın hazırlıklarını yapmak,
j) Start makinesini uygun piste ve uygun mesafe startına çekerek ayarlamak,
k) Yarış esnasında pistte kalan start makinesini pistin dışına almak,
l) Yarış sonrasında kum pisti çekerek yüzeyini düzeltmek,
m) Çalışma alanının genel tertip ve düzenini oluşturmak,
        
      vb . görev ve işlemleri yerine getirir.