Atatürk ün Eseri Nutuk hakkında bilgi


nutuk

Nutuk

yazarı:Atatürk
yayınevi:ASSOS YAYINLARI
Arka kapak yazısı:
Bilindiği gibi Atatürk büyük bir dahi büyük bir hatiptir. O günkü konuşulan dilde yayımlanan Nutuk her ne kadar uzun cümleler içerse de Atatürk’ün güzel ve akıcı üslubu Nutuk’u okuyanlara ayrı bir duygu ve ayrı bir coşku veriyor…
Nutuk bugüne kadar birçok yazar tarafından çeşitli biçimlerde bastırılarak okuyuculara sunulmuştur. Ne var ki bunların bazıları kitabın kapsamı küçültülerek verildiği için her ne kadar dikkatli özetlenmiş olsa da konular arasında bazı istenmeyen kopukluklar oluşmuştur. Bazı yazarlar da Nutuk’un Atatürk’ün söylediği dilde basılmasının onun orijinalliğini koruyacağı düşüncesiyle eski dilde düzenlemeyi yeğlemişlerdir. Nutuk’un orijinal biçimiyle basılmasına hiç karşı değilim. Ancak bugünkü Türk gençlerinin bu güzel yapıtı okurken o günkü dille okudukları takdirde içeriğini anlama güçlüğü çekecekleri apaçık ortaya çıkan bir gerçektir. Eğer Atatürk yaşasaydı o da büyük yapıtı Nutuk’un bugünkü dile uyarlanıp gençlerin okumasına sunulmasını isteyeceğine hiç kuşku duymuyorum.
Nutuk’u basıma hazırlarken Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı iki ciltlik basımı temel aldım. Elbette çeşitli baskılardan da yararlandım. Ancak Nutuk’u bugünkü dile uyarlarken halkın kullandığı yeni sözcükleri seçmenin yanısıra hiç kullanılmayan bazı sözcüklerin yerine her gün kullanılan eş sözcükleri seçtim. Ayrıca okuyucuların konuları daha kolay bulabilmeleri için Nutuk’un içeriğini on sekiz bölüme ayırdım.”