Ateşçi (Buharlı Lokomotif) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Buharlı lokomotifin kazanını yakan ve çalıştıran kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ateşçi (Buharlı Lokomotif) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kürek ya da mekanik bir tertibat yardımı ile kazana kömür atmak ya da ocağa verilen mazot miktarını valflerle idare etmek,
b) Su ve buhar basıncını istenilen seviyelerde tutmak,
c) Güvenliği sağlamak, gidişte yeterli çalışmayı sağlamak için kum, yakıt ve su gibi malzemeleri kontrol etmek ve tamamlamak,
d) Aşınmış ve arızalı parçaları bulmak için lokomotifi muayene etmek,
e) Yollarda bir engel olup olmadığını görmek için yolu gözetlemek,
f) Çekme donatımını ve dingil yataklarında arıza ve eğilme olup olmadığını kontrol için tren hareket halinde iken kontrol etmek,
g) Sinyalleri gözetlemek ve hareket emirlerinin takibinde makiniste yardım etmek.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.