Ateşleme İşçisi (Kupola) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Terkibinde demir bulunan veya bulunmayan metallerin içinde, döküm maksadıyla, eritildiği bir kupola ocaklarını ateşleyen kişidir
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ateşleme İşçisi (Kupola) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Taşıma arabaları ile ateşlemede kullanılacak odunları taşımak ve odunları ocağın ateşleme kısmına çapraz olarak yerleştirmek,
b) Odunlar arasına gaza veya mazota batırılmış üstüpü veya bez koymak,
c) Üstüpü veya bezi ateşleyip odunların tutuşturulmasını sağlamak,
d) Belirli müddet bekleyip ve yanan odunlar üzerine kömür atmak,
e) Gözetleme deliklerini kapatmak,
f) Hava vantilatörünü çalıştırarak ocak içine hava göndermek,
g) Yanan ocağa nezaret etmek ve ocak ısısını pyrometre veya diğer göstergeler yardımıyla kontrol etmek,
h) İstenilen ısıya gelen ocağa ilgililere teslim etmek,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.