Ayakkabı İmalatçısı (Fora-Freze-Gazuma) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Ayakkabı İmalatçısı (Fora-Freze-Gazuma), ayakkabının alt tabanı ile sayanın dikilmesine (fora), taban kenar ve ökçelerin düzeltilmesine (freze) ve ayakkabının taban kenarlarına süs bantı (vardola) dikilmesine (gazuma) ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı İmalatçısı (Fora-Freze-Gazuma), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Fora makinesine dikiş ayarı yapmak,
b) Fora makinesini çalıştırmak,
c) Ayakkabı tabanıyla sayayı birbirine dikmek,
d) Freze makinelerini çalıştırmak,
e) Piyantayı (ayakkabının alt taban kenarı) bıçakla düzeltmek,
f) Piyanta ve ökçeyi zımparalamak,
g) Piyanta ve ökçeyi boyamak,
h) Labunya ve makinata yapmak,
i) Piyanta ve ökçeyi parlatmak,
j) Kösele alt tabanına pimse yapmak,
k) İsforma yapmak,
l) Gazuma makinesine dikiş ölçü ayarı yapmak,
m) Gazuma makinesini çalıştırmak,
n) Vardolayı dikişe hazırlamak,
o) Vardolayı tabanın kenarına dikmek,
p) Makine ve ekipmanın bakımını yapmak,
vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.