Ayakkabı İmalatçısı (Montaj)mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Ayakkabı İmalatçısı (Montaj), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ayakkabının saya kısmını ve tüm taban elemanlarını birleştirerek bütün haline getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı İmalatçısı (Montaj), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Üretim için gereken malzemeleri hazırlamak (saya, rekapta, ökçe ve yardımcı malzemeler)
b) Modele göre kalıp grubunu hazırlamak,
c) Taban astarına kamaralık hazırlamak,
d) Montaj için astar ve sayayı hazırlamak,
e) Sayayı kalıp üzerine ana hatları ile oturtmak,
f) Monte ara işini yapmak (astar fazlalığını kesmek, yapıştırıcı sürmek),
g) Sayaya pistarizma yapmak (form vermek),
h) Sayanın alt kenarlarını tıraşlamak (zımparalamak),
i) Ayakkabıya vardola çevirmek,
j) Ayakkabı tabanını hazırlamak,
k) Alt taban ile ayakkabıyı birleştirmek,
l) Piyanta toplamak,
m) Fora  (dikiş) kanalı açmak,
n) Ayakkabının ökçesini takmak,
o) Ayakkabının numarasını ve kod numarasını vurmak,
p) Ayakkabıya çark geçmek (süslemek),
q) Ayakkabının son kontrolünü yapmak,
r) Araç ve ekipmanların bakımını yapmak,

      vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.