Ayakkabı İmalatçısı (Saya) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Ayakkabı İmalatçısı (Saya), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, tabi ve yapay deriler ile tekstil veya benzeri ürünlerden belli bir stampa üzerine kesilen ayakkabının üst parçalarını hazırlama, regola ve dikiş işlemlerini yaparak saya haline getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı İmalatçısı (Saya), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Saya parçalarını türüne göre ayırmak,
b) Makineyi traşa hazırlamak,
c) Yakma, alt (binme), kıvırma, dikip dönme, yaka ve tulum kıyılık  traşı yapmak,
d) Boya ve yakma yapmak,
e) Kıvırma yapmak,
f) Plise yapmak,
g) Tırtır yapmak,
h) Zımba yapmak,
i) Ayna ve maskaret, flato, arka ve dili yapıştırmak,
j) Yaka, tulum ve gizli kıyılık çevirmek,
k) Gamba ve yüz astarını üste atmak,
l) Toka ve aksesuvarları takmak,
m) Ara işi yapmak (fazlalıkları kesmek),
n) Gambaları çatmak ,
o) Saraç dikişi yapmak,
p) Ayna ve maskaret, yaka ve tulum kıyılık, biye dikmek,
q) Astar çatmak,
r) Yüz dil dikişini, flatoyu, gamba ağız dikişini dikmek,
s) Sayanın  kontrolünü yapmak,
t) Makine ve ekipmanın bakımını yapmak,

vb.  görev ve işlemleri yerine getirir