Ayakkabı Tamircisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Esas itibariyle deriden yapılmış ayakkabıları tamir eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ayakkabı tamircisi   işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Eskimiş taban köselelerini ve ökçelerini sökerek gereken yerlerde yüzleri temizlemek,
b) Yeni parçalar seçmek veya kesmek,
c) Köseleye yapıştırıcı madde sürerek tabana geçireceği köselenin kenarlarında gazuma kanalı açılmış değilse bunu bizzat açmak,
d) Yeni taban köselesini yerine takarak çivilerle, el veya makine dikişi ile tespit etmek,
e) Ökçeleri yapıp takarak ayakkabının yüzüne gerekirse deriden yamalar tatbik etmek,
f) Yeni yüzleri düzelterek boyamak ve parlatmak,
g) Yalnız yarım pençe ve ökçe işi yapmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.