Ayırıcı Cihaz Operatörü mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Kömürü, taş ve kayalardan özgül ağırlıklarına göre ayıran bir ayırıcı cihazı (Konik) çalıştıran ve işleme nezaret eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ayırıcı Cihaz Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Konveyörü harekete geçirerek karışık halde bulunan kömür, taş ve kayaları, üst kısmından cihazın içine dökülmesini sağlamak,
b) Özgül ağırlığı daha hafif olan kömürü diğer maddelerden ayırmak için su vanasını açarak alttan yukarı doğru basınçlı su vermek,
c) Taş ve kayalar cihazın altındaki depoya düşerken üstte kalan kömürü su kanalları yoluyla cihazın dışına almak,
d) Ayırıcının alttaki kapağını açarak taş ve kayaları boşaltmak,       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.