Ayırıcı Test ve Montaj Elemanı (Trafo) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Trafo imali yapılan işletmelerde, yüksek gerilim hatlarında enerji yüklerinin ayrılmasını sağlayan ayırıcı hücrelere mekanizma tesisatını kuran ve yük ayırıcıların bilgisayar destekli test ve kontrollerini yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ayırıcı Test ve Montaj Elemanı (Trafo), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanını ve montajda kullanacağı sarf ve yardımcı malzemeleri kullanıma hazırlamak,
b) Ayırıcıları çalışma alanına getirmek,
c) Mekanizmaları çalışma tezgâhına almak,
d) Mekanizmaların, ayırıcıların ve diğer tamamlayıcı parça ve malzemelerin montajını yapmak,
e) Montajı biten hücrede test ve kontrol işlemlerini gerçekleştirmek için test cihazı, ayırıcı ve bilgisayarda gerekli bağlantıları ve ayarları yapmak,
f) Ayırıcıları açma, kapama yaparak çeşitli testler yapmak,
g) Ölçüm ve test değerlerini ilgili formlara ve bilgisayara kaydetmek,
h) Test ve montaj esnasında bir duraklama olursa sebebini ve süresini ilgili forma kaydetmek,
i) Test işlemleri sonrasında hücrenin bakır çubuk montajını yapmak,
j) Tespit ettiği küçük çaplı arızaları gidermek, gideremeyeceği arızaları amirine haber vermek,
k) Çalışma alanının genel tertip ve düzenini sağlamak,
l) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.