Aylık sigorta primleri


İşe başlamış olan gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerce Kurumumuza verilen en son dört aylık sigorta primleri bordrolarının baz e-devlet alınan son ayındaki sigortalı sayısında değişiklik olmuş ise, başka bir ifade ile baz alınan son ayda işe alınan veya işten ayrılan ya da hem işe yeni alınan, hem de işten ayrılan sigortalıların mevcut olması halinde, baz alınacak sigortalı sayısının tespitinde, müteakip aya devreden sigortalı sayısı esas alınacaktır ssk sorgulama öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma şartı da arandığından, gelir vergisi mükellefi olmayan kişilerce yaptırılan özel bina inşaatı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı söz konusu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Buna karşın, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerce, bir ticari işletmeyi geliştirmeye yönelik (ticari işletme ile organik bağı olan) olarak yapılan ilave bina inşaatında çalıştırılan sigortalılardan dolayı Kanunda ssk hizmet dökümü öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilecektir.