Ayna Sırcısı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Yeni veya eski aynalara gümüş solüsyonuyla astar geçiren kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ayna Sırcısı  İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Astarı oluşturan maddeleri formülüne göre tartıp karıştırmak,
b) Temizlenmiş ayna camını gümüşleme masasına yatırmak,
c) Camın yüzüne gümüş solüsyonunu sürüp kamalar vasıtasıyla camı tesviye ederek solüsyonun akmamasını sağlamak,
d) Belirli bir süre sonra fazla solüsyonu sızdırıp aynayı damıtık suyla yıkamak,
e) Kurutma masasında kurutup aynanın kurumuş solüsyonu üzerine şellak (gomalak) veya boya sürerek ayna sırının rutubetten bozulmamasını sağlamak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir