B Harfi İle Başlayan Tıp Terimleri


NEDİR, NE ANLAMA GELİR, TÜRKÇESİ , İNGİLİZCESİ, ANLAMI, AÇIKLAMASI

Terim

İngilizce

Türkçe öneri

B    
bağırsak intestines bağırsak
bakteremi bacteremia Bakterilerin veya bakteri   toksinlerinin kana geçmesi.
balanit balanitis penis baş bölgesi iltihabı
baseline baseline başlangıç düzeyi
batın abdomen karın
baz(al) basal temel; alt; tabana yakın veya tabanda
beher every her bir (tablet)
benign benign iyi huylu, selim
Beyaz ırk Caucasian beyaz ırk
bilateral bilateral iki taraflı
biliyer biliary safra(yla ilgili)
bipolar bozukluk bipolar   disorder Bipolar bozukluk, (Ruhsal durumdaki zıt yönlü   değişiklikler)
biyopsi biopsy (teşhis koymak amacıyla) doku örneği almak
blastomikoz Blastomycosis blastomikoz  (Bir   tür mantar hastalığı)
blefarit blepharitis blefarit (Göz kapağı   kenarındaki yağ bezelerinin iltihabı)
bolus bolus bir defada verme
Bozukluk Impairment bozukluk
bölgesel regional Bölgesel
bradikardi bradycardia kalp atımının yavaşlaması
Bronkodilatasyon bronchodilatation solunum yolunun   genişlemesi
bronkodilatör bronchodilator solunum yolu genişletici
bronkokonstriksiyon, bronkospazm bronchoconstriction,   bronchospasm Bronşların daralması, bronşların spazmı
Bronkokonstriktör bronchoconstrictor solunum yolunu daraltıcı
bronşiektazi bronchiectasia, bronchiectasis Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi
bronşit bronchitis bronş iltihabı
bulanık turbid   bulanık
bursit bursitis eklem çevresindeki keselerin iltihabı
bül bulla,   bleb, blister sıvı dolu kabarcık