B2B (business-to-business) ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


e-biz de denir. Internet’te kurumlarla tüketiciler arasında değil de kurumlar arasındaki ürün, servis ve bilgi alışverişi.