Baca İşçisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Çok yüksek minareler, fabrika bacaları, duman bacaları, bayrak direkleri veya su tanklarını boyamak gibi tamir, bakım ve inşaat işlerini, yüksek ve dik kulelerde çatı, taş işçiliği ve diğer tamiratı yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Baca işçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Yükselen yapıya belirli aralıklarla mahmuzlar çakmak ve bunlara terazi merdivenler asmak,
b) İstenilen yüksekliğe veya işyerine ulaşıncaya kadar bu hareketi tekrar etmek,
c) Sağa sola uzanıp yapı veya bacaya mahmuzlar çakmak,
d) Mahmuzlara sapanlar asarak sapanlar arasına kalaslar uzatmak,
e) Bu suretle meydana getirdiği salıncak iskele üzerinde çalışmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.