Baca Temizleyicisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Ocak, baca boşlukları ve irtibat borularındaki kurumları temizleyen kişidir
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Baca Temizleyicisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kurum temizlerken ocağı baca boşluğuna bağlayan duman borusunu çıkarmak,
b) Ocak çukurundaki birikmiş kurumu bir elektrikli süpürge ile almak
c) Boruyu uzun saplı bir fırça ile temizlemek veya yeni boru takmak,
d) Bacayı temizlerken şömine boşluklarını ve ev içerisindeki bacaya bağlı diğer delikleri kapatmak,
e) İçerisine ağırlık yerleştirilmiş torbaları baca boşluğundan aşağıya sarkıtıp yukarı çekmek ve bu suretle baca duvarlarındaki kurumun kazınarak dökülmesini sağlamak,
f) Baca çukurunu  elektrikli süpürge ile temizlemek veya uzun saplı bir fırçayı baca içerisine sokarak aşağı yukarı hareket ettirmek yahut ucuna ağırlık bağlanmış bir fırçayı iple bacadan aşağı yukarı indirip çekmek suretiyle bacanın içini temizlemek,
g) Benzeri temizlik metotlarından faydalanarak ocakları ve kazanları temizleyebilir,          vb. görev ve işlemleri yerine getirir.