Bağaj Kondüktörü mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Yolcu trenlerinde yolcu bagajlarını gidecekleri istasyona göre teslim alan, dağıtımını yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

III. GÖREV VE İŞLEMLER: Bagaj Kondüktörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yolcuların bagajlarını, gar bagajından alıp gideceği tren furgonuna sayarak teslim almak,
b) Parça ve mektupları zimmetle teslim almak ve zimmetle teslim etmek,
c) Furgondaki parçaların trenin seyri sırasında sarsıntıdan düşmeyecek şekilde istasyon sırasına göre yerleştirmek,
d) Parçaların, furgona ve vagona yüklenmesine ve indirilmesine yardım etmek,
e) Furgondaki para kasasının çift kilitli olmasına dikkat etmek,
f) Kendisinde bulunan anahtarların, kilitlerden birini açıyor olmasına özen göstermek.
g) Değerli eşyaları korumak ve gerekli işlemleri yapmak,
h) Yolcuların bagajlarını gidecekleri istasyonlara göre dağıtımını yapmak,

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.