Bağcılık Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Kaliteli üzüm yetiştirilmesi ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin üretilmesinde ziraat mühendisine yardımcı olarak çalışma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bağcılık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yetiştirilecek üzüm cinsine uygun toprağı ve asmayı seçmek,
b) Asmaları aşılamak, toprağı gübrelemek,
c) Asmaları zararlılardan korumak için ilaçlama, zararlı otları temizleme vb. önlemler almak,
d) Üzümlerin toplatılıp, kurutulması için uygun zamanı ve yeri belirlemek,
e) Üzümleri yaş ve kuru olarak pazarlamak,
f) Üzümlerin işlenerek şarap, sirke, şıra, meyve suyu yapılması ile ilgili işleri yürütmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.