Bağkur çalışanı


Soru

5510 sayılı Kanuna göre BAĞ-KUR’a tabi çalışanların malülen emekli olma şartı nedir?

Cevap

Malül aylığı bağlanabilmesi için, öncelikle sigortalıların malül sayılmaları gerekmektedir.Yeni Kanunda, malüllük sigortasından aylığa hak kazanma koşulu; *En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 1800 gün, *Sigortalının, başkasının bakımına muhtaç olması halinde ise; belli bir sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün prim ödeme şartına bağlanmıştır.

Soru

BAĞ-KUR çalışanı bir bayanım.Bakıma muhtaç bir çocuğum var.Yeni Kanunda, bu durumda olanlarla ilgili bir düzenleme var mı?

Cevap

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan(bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı göreve girmiş olan kadınlar dahil)başka birinin sürekli bakıma muhtaç derecede malül çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, primi ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecektir.

Soru

5510 sayılı Kanuna göre; 4/b sigortalılarının primleri, içinde bulunulan ayın sonuna kadar mı, yoksa takip eden ay içerisinde mi ödenir?

Cevap

5510 sayılı Kanuna göre 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının ödeyecekleri sigorta primleri, ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenebilir.

Kategori: Ssk