Bağkur Evlenme İkramiyesi


Soru

Evlenme ikramiyesi tutarı ne kadardır?

Cevap

Evlenme ikramiyesi; *5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre aylık alan eş, ana ve kız yetimlere almakta oldukları aylıkların 12 katı tutarında, *5510 sayılı Kanuna göre sadece evlenen kız yetimlere almakta oldukları aylıkların 24 katı tutarında ödenmektedir. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 90. maddesi. 5510 sayılı Kanunun 37. maddesi.

Soru

BAĞ-KUR’dan yetim aylığı alan kız çocuğuyum. Evlenme ödeneği almak için ne yapmalıyım?

Cevap

Evlenme ödeneği almak için bir dilekçe ile Kurumumuza başvurmalısınız. Evlenme tarihiniz nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçe ile birlikte, evlenme cüzdanının bir örneğini de Kuruma vermelisiniz.

Soru

Evlenme ikramiyesinde zaman aşımı süresi ne kadardır?

Cevap

Evlenme tarihinden itibaren 5 yıl içinde müracaatınız gerekmektedir. Ancak müracaat edilip tahakkuk ettirilmiş evlenme ikramiyeleri 10 yıllık zaman aşımına tabidir. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 121 ve ek 57. maddeleri

Soru

BAĞ-KUR’dan evlenme ödeneği almıştım. İkinci kez evlendim, evlenme ödeneği alabilir miyim?

Cevap

İkinci kez evlenildiğinde, Kurumumuzca evlenme ödeneği ödenmemektedir.

Soru

1 yıl önce evlendim ve Emekli Sandığına evlenme ikramiyesi için başvuruda bulunmadım. Müracaat etmem halinde, evlenme ikramiyemi bugünkü şartlara göre alabilir miyim?

Cevap

Evlenme tarihinizdeki hükümler uygulanmak suretiyle o tarihte aldığınız aylık üzerinden ikramiye ödenir. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 90. maddesi 5510 sayılı Kanunun 37. maddesi

Soru

Emekli Sandığından 5434 sayılı Kanuna göre kız yetim aylığı almakta iken evlendim. Tarafıma ödenecek olan evlenme ikramiyesi tutarı ne kadardır?

Cevap

Evlenme İkramiyesi; *5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre aylık alan eş, ana ve kız yetimlere almakta oldukları aylıkların 12 katı tutarında, *5510 sayılı Kanuna göre sadece evlenen kız yetimlere almakta oldukları aylıkların 24 katı tutarında ödenmektedir. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 90. maddesi. 5510 sayılı Kanunun 37. maddesi.

Soru

5510 sayılı Kanuna göre BAĞ-KUR’dan yetim aylığı alan kız çocukları, evlenmeleri halinde evlenme ödeneği alabilecek mi?

Cevap

Evlenmeleri nedeniyle gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına, evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı, bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir.

Soru

Çiftçi BAĞ-KUR’undan dolayı yetim aylığı alan bir bayanım. Evlendiğimde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

Cevap

Çiftçi BAĞ-KUR’undan dolayı yetim aylığı kız çocuklarının evlenmeleri halinde, evlenme ikramiyesi ödenmektedir.

Soru

Emekli Sandığından yetim aylığı alan bir bayanım . Evlendim, evlenme ikramiyesi alabilmek için hangi belgeler gereklidir?

Cevap

Evlenme İkramiyesi için gerekli belgeler şunlardır : 1) Evlenme beyannamesi 2) Vukuatlı nüfus kaydı veya evlenme cüzdanının, Evlenme İdaresi veya Noter tarafından onaylı örneği Bu belgelerle Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.7 Sıhhıye/Ankara adresine müracaat etmeniz gerekmektedir. YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 90. maddesi

Soru

BAĞ-KUR’dan yetim aylığı almakta iken evlendim. Evlenme ödeneği hesaplanırken, maaşım ile birlikte aldığım ek ödeme, bu tutara dahil edilir mi?

Cevap

Kız çocuklarının evlenmesi halinde; ek ödeme hariç almakta olduğu aylığın 2 yıllık tutarı peşin olarak ödenmektedir.

Kategori: Ssk