BAĞKUR HİZMET BİRLEŞTİRMESİ VE BORÇLANMASI


Soru

Askerlik borçlanması olarak ödediğim tutarı prim borçlarıma saydırabilir miyim?

Cevap

Askerlik borçlanması olarak ödenen primlerin, ödenmemiş prim borçlarına sayılmasına imkan bulunmamaktadır.

Soru

İsteğe bağlı sigortalıyım, analık borçlanması yapabilir miyim?

Cevap

01.10.2008 tarihi itibarıyla isteğe bağlı sigortalılık 4/b (bağımsız çalışma) sigortalılığı kapsamına alınmıştır. 5510 sayılı Kanun, 4/b sigortalılarına analık borçlanması hakkı tanımamıştır.

Soru

4/b (BAĞ-KUR) sigortalısıyım. Askerlik borçlanması yapmak istiyorum. Hangi belgelerle, nereye müracaat etmem gerekir?

Cevap

4/b kapsamında askerlik borçlanmasını yapabilmeniz için; SGK İl Müdürlüğünden alacağınız “askerlik borçlanma belgesini”, bağlı bulunduğunuz askerlik şubesinden tastik ettirip, dosyanızın bulunduğu SGK İl Müdürlüğüne vermeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Soru

4/b (BAĞ-KUR) sigortalısıyım. 5510 sayılı Kanuna göre borçlanılacak sürelerin tamamının borçlanılması zorunlu mudur?

Cevap

5510 sayılı Kanuna göre sigortalılar borçlanabilecekleri sürelerin tamamını veya bir kısmını borçlanma hakkına sahiptirler. Hesaplanan borç tutarının bir kısmını ödeyenlerin de borçlanması geçerli sayılıp, ödedikleri tutarla orantılı bölümü hizmet olarak değerlendirilecektir.

Soru

4/b sigortalısıyım. 5510 sayılı Kanuna göre boşta geçen sürelerimi borçlanabilir miyim?

Cevap

5510 sayılı Kanuna göre 4/b sigortalılarının boşta geçen sürelerinin borçlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

Soru

4/b sigortalısıyım. Borçlanma için Kurumunuza başvuruda bulundum; ancak hesaplanan borç tutarını ödeyemedim. Bu durumda yapılacak olan işlem nedir?

Cevap

5510 sayılı Kanuna göre; borçlanma tutarının Kurumca sigortalıya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde primini ödemeyen sigortalıların borçlanma işlemleri iptal edilir. Ancak aynı süreleri yeniden borçlanmak istemeleri halinde yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.