Bağkur prim borcu


Soru

Askerlik borçlanması olarak ödediğim tutarı prim borçlarıma saydırabilir miyim?

Cevap

Askerlik borçlanması olarak ödenen primlerin, ödenmemiş prim borçlarına sayılmasına imkan bulunmamaktadır.

Soru

İsteğe bağlı sigortalıyım. Ödeyemediğim aylardan dolayı biriken prim borçlarımı en geç ne zaman yatırmak zorundayım?

Cevap

Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte primlerin ödenmesi gerekmektedir. Ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz. Bu süreden sonra ödenen primler ilgililere iade edilir.
YASAL DAYANAK: 5510 sayılı Kanunun 89.maddesi.

Soru

İsteğe bağlı sigortalıyım. Zorunlu sigortalılık nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna borcum var. Bu durum isteğe bağlı sigortalılığımı etkiler mi?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalıların, zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, isteğe bağlı sigortaya tabi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borçlarına mahsup edilir.