Bağkur prime esas kazanç


Soru

4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının prime esas kazançları nasıl uygulanacaktır?

Cevap

4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında ödeyecekleri primler Prime esas günlük kazanç alt sınırı (26,55 TL) ile üst sınırı (172,58 TL); 01.07.2011-31.12.2011 tarihleri arasında Prime esas günlük kazanç alt sınırı (27,90 TL) ile üst sınırı (181,35 TL) arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olarak uygulanacaktır.

Soru

4/b(BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olanlar, aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı nasıl belirlenir?

Cevap

Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz.

Soru

4/b(BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olanlardan prime esas kazançlarını düşük beyan edenler hakkında nasıl bir işlem yapılmaktadır?

Cevap

Aylık prime esas kazancını düşük beyan ettiği tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkarılarak aradaki farkın primi, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

Soru

4/b(BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olan kişilerin, prime esas kazançları ile ilgili yazılı beyanda bulunmamaları halinde, aylık primleri nasıl belirlenir?

Cevap

Beyanda bulunmayan sigortalının ödeyeceği aylık prim, asgari prime esas kazanç üzerinden hesaplanır.

Soru

4/b (BAĞ-KUR) kapsamında tarımsal faaliyette bulunan sigortalıların 5510 sayılı Kanuna göre aylık prime esas kazançları ne şekilde belirlenir?

Cevap

Aylık prime esas kazanç, Kanunun yürürlüğe girdiği yıl (01.10.2008) için prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın onbeş katı olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip edilen her yıl için bir puan artırılır.

Soru

İsteğe bağlı sigortalıyım. Prime esas kazancımın tutarını azaltmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap

5510 sayılı Kanunda belirtilen limitler arasında kalmak kaydıyla, prime esas kazanç tutarınızı azaltmak için bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne müracaat ederek beyanda bulunmanız gerekmektedir.

Soru

5510 sayılı Kanuna göre köy muhtarlarının aylık prime esas kazançları ne şekilde belirlenir?

Cevap

Aylık prime esas kazanç, Kanunun yürürlüğe girdiği yıl (01.10.2008) için prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın onbeş katı olarak uygulanır.Prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip edilen her yıl için bir puan artırılır.

Soru

İsteğe bağlı sigortalıyım. Prime esas kazancımın tutarını artırmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Cevap

Prime esas kazanç tutarınızı artırmak istiyorsanız bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne müracaat ederek beyanda bulunmanız gerekmektedir.

Kategori: Ssk