Bağkur sigortasının sona ermesi


Soru

İsteğe bağlı sigortalılık hangi hallerde sona erer?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalılık; * Kuruma yazılı talepte bulunulması, * Aylık talebinde bulunulması, * İkametin yurt dışına taşınması, * Zorunlu sigortalılığa tabii olunması, * Sigortalının ölümü, * Yurt dışındaki çalışmanın sona ermesi (5510 sayılı Kanunun 5.mad.(g) bendi kapsamındaki çalışmalar) hallerinde sona erer.

Soru

İsteğe bağlı sigortalılığımı sona erdirme talebinde bulundum. Sigortalılığım ne zaman sona erer?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalılık süresi; isteğe bağlı sigortalılığı sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden itibaren sona erer.

Soru

İsteğe bağlı sigortalı iken aylık talebinde bulundum. Sigortalılığım ne zaman sona erer?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalıyken aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla, talep tarihinden itibaren sigortalılığı sona erer.

Soru

Tarım sigortalılığı sona ermiş kişiler, askerlik borçlanması yapabilirler mi?

Cevap

Tarım sigortalılığı sona eren kişiler borçlanma yapamazlar. Borçlanma yapabilmek için aktif sigortalı olmak gerekir.

Soru

İsteğe bağlı sigortalılık, ölüm halinde ne zaman sona erer?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalılık, ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erecektir.

Soru

İsteğe bağlı sigortalı iken 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında çalışmaya başladım. İsteğe bağlı sigortalılığım ne zaman sona erer?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalılığınız, 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında çalışmaya başladığınız tarihten bir gün önce sona erdirilecektir. (5510 sayılı Kanunun 51. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla)

Soru

5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık hangi hallerde sona erer?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalılık; * İsteğe bağlı sigortaya prim ödemeyeceğini belirtir dilekçe ile yazılı talepte bulunulması, * Aylığa hak kazanmak koşuluyla aylık talebinde bulunulması, * İkili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan veya çalışanlar hariç, yurt dışında ikamet etmeye başlanılması, * Zorunlu sigortalılığa tabi çalışılmaya başlanılması, * Sigortalının ölümü, * Yurt dışındaki çalışmanın sona ermesi (5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (g) bendi kapsamında olanlar) hallerinde sona erer.

Soru

İsteğe bağlı sigortalı iken 5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamında çalışmaya başladım. İsteğe bağlı sigortalılığım ne zaman sona erer?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalılığınız, 5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamında çalışmaya başladığınız tarihten bir gün önce sona erdirilir. (5510 sayılı Kanunun 51. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla)