Bağlantı Parçası ve Mastar Yapıcı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Bağlantı parçaları, tespit parçaları ve mastarların yapımı ve onarımı için planlar yapmak, alıştırmak ve monte eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bağlantı Parçası ve Mastar Yapıcı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Montaj şemalarını ve yöntemini düzenlemek için çizimleri ve diğer özellikleri incelemek,
b) Makinede işlenecek metallerin stoklarına dikkat ve kontrol etmek,
c) İşlenecek malzemeyi delme, kesme ve başka işlemlerle şekil vermek üzere makineyi ayarlamak ve çalıştırmak,
d) El aletleri ile parçaları birleştirmek ve ölçü aletleri ile hatalarını ve ölçülerini incelemek,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.