BAHÇE BİTKİLERİ bölümü hakkında bilgi


BAHÇE BİTKİLERİ
Programın Amacı

Bahçe bitkileri programının amacı, bağ ve bahçelerde çeşitli sebze ve meyvelerin bilimsel
yöntemlerle yetiştirilmesi, türlerinin geliştirilmesi, ürünlerin toplanması, korunması ve
pazarlanması konularında çalışacak insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programında Okutulan Belli Başlı Dersler

Bahçe bitkileri programında matematik, fizik, kimya, jeoloji ve ekonomi gibi temel derslerden
başka; tarımsal ekoloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliği, tarım ekonomisi,
genel bağcılık, meyve yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri fizyolojisi ve bahçe bitkilerinin ıslahı
gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Bahçe bitkileri alanında çalışmak isteyen kimselerin temel bilimlere ve özellikle botaniğe
karşı ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, araştırma ve inceleme
merakı olan kimseler olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bahçe bitkileri programını bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir.
Bahçe bitkileri alanında yetişen bir ziraat mühendisi bahçe bitkilerinin dikim zamanı,
kullanılacak gübre türü, ürünlerin farklı iklim ve toprağa uyumu, bitki hastalıkları, yüksek
verimli ve kaliteli meyve ağaçları, sebze ve süs bitkileri gibi bahçe bitkilerinin üretimini
geliştirici denemeler için tohum ıslahı çalışmaları yapar; bahçe ürünlerinin toplanması,
depolanması ve pazarlanması ile ilgili metotlar geliştirir.

Çalışma Alanları

Bahçe bitkileri ziraat mühendisi Çukobirlik, Antbirlik gibi tarım kooperatiflerinde Orman,
Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı fidanlıklarda görev alabilir veya kendisi bahçe bitkileri üretimi yapabilir.