Bahçe Ziraati Teknikeri mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Ziraat Mühendisinin nezaretinde yada tek başına, sebze ve meyve kısmen de süs bitkilerinin üretimi ve ürünlerin pazarlanması alanında çalışan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bahçe Ziraatı Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Sebze, meyve ve süs bitkilerini yetiştirmek için bahçe kurmak,
b) Bilimsel yöntemlerle budama, ayıklama, gübreleme, ilaçlama işlerinde çalışmak,
c) Sebzeciliğin ve meyveciliğin bilimsel yöntemlerle yapılması için araştırmalar yapmak,
d) Sebze ve meyvelerin gelişimini takip etmek,
e) Sebze ve meyvelerin gelişiminde hastalık tespit edilmesi halinde koruyucu önlemler almak,
f) Sebze ve meyvelerin toplanması, istif edilmesi ve kolilenmesine yardımcı olmak,
g) Ambalajlama ve pazarlama ile ilgili karşılaşabilecek sorunlara çözümler bulmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.