Bahçıvan (Genel) mesleği tanımı hakkında bilgi

Meslek Tanımı :
Bağ, bahçe, sera ve fidanlıklarda toprağı ekim ve dikime hazırlama, ağaç, sebze, fide, çiçek dikme, çim ekme ve bunların bakım işlerini yaparak bitkilerin yetişmesini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bahçıvan (Genel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Bağ, bahçe, sera ve fidanlıklar için kaliteli  tohum temin etmek,
b) Toprağı ekim ve dikime hazırlamak için; havalandırmak, gübrelemek,
c) Bitkilerin türüne göre uygun zamanda dikimini yapmak,
d) Bitkiye uygun sulama, ilaçlama ve gübreleme işlemlerini yapmak,
e) Budanması gereken bitkileri budamak, ağaç ve güllere aşılama yapmak,
f) Çimleri biçmek, silindirlemek ve ilaçlamak,
g) Mevsimine göre çiçek dikmek ve bakımını yapmak,
h) Serada fide yetiştirip fideleri başka yerlere dikmek,
i) Seraların havalandırılması, ısı ve ışığın ayarlanması, buharla dezenfekte edilmesi ve toprağın  sterilize edilmesi işlemlerini yapmak,
j) Kullandığı alet, makine ve ekipmanların bakımını yapmak,
k) Bağ, bahçe, sera ve fidanlıkların temizliği yapmak,

vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.