BÂİN nedir ne demektir anlamı hakkında bilgi

1. Ayırıcı. Talâk-ı bâin.
2. Tasavvuf’ta bir terim. İnsanlardan uzak olan.