Bakırcı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Bakır ve diğer hafif metallerden kazanlar, oluklar, borular ve kaporta gibi eşyaları yapan, tesis edip onaran kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Bakırcı  İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Esas itibariyle Metal Levha İşçisi (Genel) (7213.08)?e benzer görevleri  yapmak,
b) Kazan, oluk ve boru gibi bakır eşyanın imal ve tamir işlerinde ihtisas sahibidir.
c) Aynı zamanda çekilmiş bakır borular da kullanabilir. Eşyayı kalaylayabilir ve alüminyum, paslanmaz metal ve çeşitli alaşımlar üzerinde çalışabilir. Yapılan eşyanın cinsine göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.