Balık Toptancısı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Mevsimine göre deniz balıklarının ve deniz ürünlerinin toptan alım ve satımını yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Balık Toptancısı,  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tutulan balıkları kontrol etmek, alımını yapacağı balık cinslerini belirlemek,
b) Balıkçılardan, balıkları limanda veya balık halinde satın almak,
c) Balıkları büyüklüklerine göre ayırtmak, tasnif etmek,
d) Balıkları kasalara istiflemek, soğuk hava depolarında bozulmadan saklamak,
e) Balıkları lokantalara, perakende satıcılara satışını yapmak,
f) Makbuz, fatura, senet, çek gibi ticari belgeleri düzenlemek,
g) Balıkların tartılması, yüklenmesi ve nakliyesine nezaret etmek,
h) Balıkların muhafaza edildiği bölümün ve deponun temiz olmasını sağlamak,
i) Piyasayla ilgili gelişmeleri takip etmek gerekli tedbirleri almak,
j) Mahiyetinde çalışanları sevk ve idare etmek
k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve  uygulamak,

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.