Balıkçılık Teknoloji Mühendisi mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Deniz ve iç suların biyolojik ve ekolojik özellikleri, su canlılarının yetiştirilmesi, hastalıkları, avlanma zamanı ve teknolojisi, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, balıkçı gemileri yönetimi ile sualtı tekniği konularında çalışan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Suda yaşayan canlıların yaşam evrelerini incelemek,
b) Suda yaşayan canlılardan insanlar için yararlı olanlarının uygun avlama yöntemlerini ve avlanma zamanlarını belirlemek,
c) Suda yaşayan canlıların yetiştiriciliği için gerekli araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda gerekli önlemleri almak,
d) Su ürünleri yetiştiriciliği ve işletme tesislerinin planlamasını ve işletilmesini gerçekleştirmek,
e) Yetiştiricilik tesislerinde üretim ve stok yönetiminde idari ve teknik sorumluluk almak,
f) Balık ve diğer su ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanmasını gerçekleştirmek,
g) Balık unu ve yem fabrikalarında üretim ve kontrol görevi yapmak,
h) Deniz ve iç sular ekolojisinin, su kirliliği, sağlık ve kalite uygunluğu kontrollerini yapmak,
i) Su ürünlerinin üretilmesinde projelendirme ve verimlilik çalışmaları yapmak.
j) Doğal ve yetiştiriciliği yapılan balıkların hastalıkları, tedavi ve kontrolleri üzerine çalışmalarda bulunmak,

                 vb. görev ve işlemleri yerine getirir.