BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ bölümü hakkında bilgi


BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Sularda yaşayan canlıların hayatını ve özelliklerini incelemek, avlanma yöntemlerini
belirlemek, ürünlerini değerlendirmek ve işleme teknolojisi,gemi yapımı,onarımı, yönetimi,
sualtı tekniği ve kıyı kaptanlığı konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Matematik,fizik, kimya,zooloji,botanik,balık biyolojisi,mühendislik mekaniği,teknik
resim,oşinografi,iç su balıkları ve yetiştiriciliği,deniz meteorolojisi,balıkçı gemileri ve
donanımı,deniz ürünleri yetiştiriciliği, gemicilik, balık avlama teknolojisi gibi dersler
okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda denizler ve iç sularda faaliyet gösteren özel kuruluşlarda
ve serbest olarak çalışabilirler.

Deniz ve iç sularda; biyolog,kimyager,meteorolog, gemi inşaatı mühendisi ve su ürünleri
mezunlarıyla birlikte çalışırlar.