Balıklı Kayalığı 1.Derece Arkeolojik Sit (6 Nolu Sit) Tanıtım Projesi


İlçesi: İscehisar
Kasabası: Seydiler
Mevkii: Seydiler beldesi
Konumu: Seydiler imar alanı içindedir. Beldenin güneyinde Seydiler-Konarı yolunun batısında yer almaktadır.
Grubu: Arkeolojik Sitler
Nasıl Ulaşılır? Afyon-Ankara-Seydiler yolundan

7 nolu sit olan Leylek Kayalığı?nın doğusunda 2 nolu sit olan Seydi Hasan Basri Türbesi?nin güneyinde 5 nolu sit olan Hanyakası Kayalığı?nın güneybatısında yer almaktadır. Kayalığın ön kısmında kaynak suyu ile birlikte bir çamaşır yıkama yeri yer almaktadır. Çamaşır taşlarından bir tanesinin üzerinde yer alan başı aşağıya kuyruğu yukarı gelecek şekilde kabartma kuş resminin yöre halkınca balık olarak kabul edildiği ve kayalıkların adının buradan geldiği belirtilmektedir. Balıklı Kayalığı?nın değişik noktalarında bir mezar odası, bir mekan ve bir mekan grubu yer almaktadır.
1 nolu mezar odası tonoz tavanlı ve havalandırma bacalıdır. Giriş kısmı yıkılmış olan tonoz tavanlı mezar odasında solda ve sağda iki, cephede bir adet olmak üzere beş adet kemerli tekne mezar tespit edilmiş olup cephedeki mezar diğerlerine göre daha iyi korunmuştur. Kemerler standart olmayıp bazıları tam yuvarlak değildir. Giriş kısmı tahrip olduğu için burada da mezarların var olup olmadığı belli değildir. Mezar odasında kaba işçilik gözlenmiştir.
Mezar odasının sağında, giriş kısmı yol seviyesinin üzerinde olan ve içine girebilmek için kayalara oyulmuş tutunma oyuklarının kullanılmasını gerektiren bir mekan yer almaktadır. Dikdörtgen formlu, tonoz tavanlı, yan duvarları dışa doğru genişleyen mekanın giriş kısmı da yıkılarak açılmıştır. Mekanın tabanı iki seviyeli olup iç kısmı daha yüksek yapılarak seki oluşturulmuştur. Aynı zamanda duvarlardan birisinde niş yer almaktadır.
Mekanın sağında biri büyük biri küçük olmak üzere iki odadan oluşan bir mekan grubu yer almaktadır. Mekanların yola bakan cepheleri yıkılmış durumdadır. Mekanlar tonoz tavanlı olup, sağda yer alan küçük mekanın tavanı içe doğru yükselmektedir. Tamamen tahrip olmuş olan büyük mekanın sol bölümünde bir kemere ait izler güçlükle görülebilmektedir. Duvarlar dışa doğru genişlemektedir. Büyük ve küçük mekanın arasında kemerli bir geçiş açılmıştır.
Seydiler?deki diğer sitlerle birlikte bir bütünlük oluşturması bakımından önemlidir.

Kaynak: T.C. Afyonkarahisar Valiliği, Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi (ADUYBİM), Afyonkarahisar Özel İdaresi