Banka hisselerinin fona geçişi


Türkiye de Fon, hisseleri kendisine intikal eden bankaların bütün borçlarını ödemektedir. Bu yaklaşım, Başbakanlık tarafından belirlenmiş ve kamuoyuna deklare edilmiş şarkı sözleri olan politikanın bir sonucudur. Dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit tarafından 6 Aralık 2000 tarihinde yapılan açıklamada, bankacılık sektörüne açılan kredilerin de hükümetin güvencesi altında olduğu belirtilmiştir. Aynı açıklamada bu güvencenin bankacılık sektöründe güven yeniden sağlanana ve bankacılık sektörü daha fazla yardım almadan da sıhhatli olana kadar haberlerdevam edeceği ifade edilmiştir. Bu açıklamada söz konusu garantinin Fon tarafından yerine getirileceği vurgulanmıştır. Bu politikanın belirlenmesinin ve kamuya duyurulmasının ardından uygulamaya dönük esasların belirlenmesi zorunluluğu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18.01.2001 tarihli açıklamasının yapılmasını zorunlu kılmıştır. Kurul bu e-devlet açıklamasında “Bankalar Kanunu gereği hisseleri kendisine devrolunan bankalardaki bütün tasarruf sahipleri ve kreditörlerin fonlarının herhangi bir engel olmadan tam olarak kullanılmasının Fon tarafından sağlanacağı” belirtilmektedir. Bu açıklamaya göre garanti, bankanın hisselerinin Fona intikal etmesi ile işlerlik kazanmaktadır. Bu anlamda, banka hisselerinin Fona geçişinin alacaklılar bakımından belki de en önemli sonucu bu olmaktadır. Şu durumda alacaklı alacağına kavuşma konusunda bir sıkıntı çekmeyecektir. Çünkü Fon, esas olarak bankayı yeniden mali sisteme sokmayı amaçlamaktadır.