Banka Sicil Sorgulama


Sayfada bulabilecekleriniz: Banka Sicil Sorgulama, Banka Sicil Sorgulaması, Banka Sicil öğrenme, Banka Sicil dökümü, Banka Sicil listesi, Banka Sicilim, Banka Kara Liste, Banka Kara Liste sorgulama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. bünyesinde oluşturulmuş bilgi arşivinde bütün banka müşterilerine ait bilgiler bulunmaktadır. Herhangi hizmet için başvurduğunuz bankalar genellikle bu arşivden yararlanmak suretiyle sizin bankacılık işlemleri ile ilgili siciliniz hakkında bilgi edinmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.
arşivindeki Sicilinizi halk arasındaki söylemiyle Kara Listenizdeki bilgileri edinebilmek için şuan itibari ile dilekçe ile merkez bankasına başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
Dilekçe ile ilgili merak ettiğiniz bilgileri aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Kaydımı Öğrenmek için aşağıdaki maddeleri uygulamalısınız:

Merkez Bankası veritabanı ile ilgili kişisel kayıtlarını merak eden gerçek ve tüzel kişiler dilekçelerinde;

– Taleplerini açıkça belirtmeli,
– Şahıslarda dilekçe sahibinin kendisinin, yetkili kanuni temsilcilerinin veya açıkça yetkili kıldığı vekillerinin adı soyadı, imzası ve yazışma adresinin yer alması,
– Tüzel kişilerde yetkili kişi/kişilerin imzası ve imza sirkülerleri fotokopisinin eklenmesi,
– Vergi kimlik numarası yazılması,
– T.C. kimlik numarası belirtilmesi,
– Anne kızlık soyadı bulunması (Çek, protestolu senet, kredi limit ve risk bilgileri için gerekmemektedir.),
– İlgiliye ait geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) fotokopisinin ilavesi,
– Vekaleten bilgi talep edilmesi halinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 27/3. maddesi gereğince pul yapıştırılmış bir vekaletnamenin aslı veya tasdikli bir örneğinin ibrazı,

gerekmektedir.

Dilekçenin gönderilmesi gereken başvuru adresi :

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.
İdare Merkezi
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
İstiklal Caddesi No:10
ULUS
06100-ANKARA

2 thoughts on “Banka Sicil Sorgulama

Comments are closed.