BANKACILIK bölümü hakkında bilgi


BANKACILIK

Programın Amacı

Bankacılık programının amacı, bankalarda ve çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili
birimlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bankacılık programında matematik, hukuk, iktisat, istatistik ve muhasebe alanlarındaki
derslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve
tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve
raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmakta ve proje çalışması
yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bankacılık programında okumak isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda
başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli ve yeniliklere açık kimseler
olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bankacılık programını bitirenlere lisans diploması verilir. Mezunlar kamu sektöründe ve özel
sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi, dealer gibi unvanlarla görev çalışırlar ve
bankaların çeşitli işlemlerini yürütürler