Bankacılık izninin kaldırılması


Yabancı bir bankanın kendisinin ödeme güçlüğüne düşmesi ile Türkiye’deki şubesinin ödeme güçlüğüne düşmesi hallerini birbirinden ayırmak gerekmektedir. 16 ncı şarkı sözleri maddenin 7 nci fıkrasında yabancı bankanın kendisinin içine düştüğü durumdan bahsedilmekte olup, yabancı bankanın şubesinin durumuna değinilmemektedir. Ancak, mali bünyesini güçlendirmek için merkezden destek sağlayamayan şube hakkında da bankacılık izninin kaldırılması yoluna gidileceği kabul edilmektedir. Nitekim Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu bir yabancı bankanın Türkiye’deki şubesinin haberlerbankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırmıştır. 16 ncı maddenin 7 nci fıkrasına göre Türkiye’de şubesi bulunan yurtdışında kurulu e-devlet bankaların herhangi bir nedenle kendi ülkelerinde bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkilerinin kaldırılması, faaliyetlerinin durdurulması, iflas veya tasfiyelerine karar verilmesi veya konkordato ilan etmeleri halinde, bu bankaların Türkiye’deki şubeleri hakkında da 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası hükümleri ile 16 ncı madde hükümleri uygulanır. Bu şubelerin mevcut ve alacaklarının yurtdışına transferine ilişkin esasların Kurulca belirleneceği de ayrıca hükme bağlanmıştır.