Bankacılık sektöründe güven ve sıhhat


Bir başka parantezi de bankanın iflası için takibin devir kararından önce başlatılmış olması hali için açmak lazımdır. Bu durumda bankanın mali yapısı bankanın Fona şarkı sözleri devrini gerektirmekte olup, bu kararın alınmasından sonra yukarıda bahsedilen örtülü devlet garantisi, Fonun borçları garanti etmesi ve Fonun aktardığı kaynak ile bankanın borçlarını ödeyebilecek hale gelmiş olması gibi nedenlerle iflas sonucunun doğması engellenmiş olacaktır. Kurulun, yönetim ve denetimin devrine değil de bankanın bankacılık işlemleri yapma izninin haberlerkaldırılmasına karar vermesi de mümkün olup, bu durumda açılmış olan icra ve iflas takipleri duracaktır. Hükümet tarafından verilen garantinin karşısında bu hükmün pek fazla anlamlı olmadığı düşünülebilir. Ancak hükümet politikası olarak öngörülen garantinin geçici nitelikte olduğu unutulmamalıdır. Uygulanan politikalar neticesinde bankacılık sektöründe güven ve e-devlet sıhhat sağlandıktan ve hükümet garantisi sona erdikten sonra banka alacaklıları bakımından Fondan talepte bulunabilmeleri, az önce açıkladığımız düzenleme çerçevesinde garanti verilmiş olması ile sağlanacaktır.