Bankalar ve Diğer Mali Müesseseler Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Yönetici (Bankalar ve Diğer Mali Müesseseler işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Bankacılıkla ve mali işlemlerle uğraşan kurum veya kuruluşlarda veya bunların bir veya birkaç şubesinin satın alma, mali işler, satışlar, kredi, teslim ve tesellüm, yatırım, hukuk, dış ticaret, personel ve mevduat gibi faaliyetlerini kendi başlarına veya kendilerine verilmiş yetkiler dahilinde planlamak, organize ve kontrol etmek,

 

  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.