Bankalara ilişkin değerlendirme

Özel finans kurumları, ülkemizde son 15-20 yılda görülmeye başlamıştır. Bu kurumların belirgin özelliği bankacılık hizmetlerini faizsiz olarak yerine şarkı sözleri getiriyor olmalarıdır. Bu çerçevede mevduat değil, kar zarara katılma ortaklığı veya cari hesap şeklinde fon toplama faaliyetinde bulunmaktadırlar. Bankalar Kanununun bir çok hükmü bunlara da uygulanmaktadır. Bu kuruluşlar anonim şirket şeklinde kurulmaktadırlar. Bu nedenle anonim şirketlerin iflasına ilişkin genel kurallara tabidirler. Kanun, bu kurumların faaliyet izinlerinin de 14 üncühaberler maddenin 3 üncü fıkrasındaki sebeplerle kaldırılabileceğini düzenlemiştir. Bankalara ilişkin değerlendirmemizin burada da geçerli olduğunu kabul edebiliriz. Yani, özel finans kurumunun iflasını gerektiren nedenler aslında bu özel finans kurumunun faaliyet izninin kaldırılmasını gerektiren koşullar ile örtüşmektedir. İzni kaldırılan bir özel finans kurumu e-devlet hakkında da icra ve iflas takipleri durmakta ve alacaklılar alacaklarını temlik edememektedirler. İzni kaldırılan kuruluşun yönetim ve denetimi Tasfiye Kuruluna geçmektedir. Tasfiye Kurulu, özel finans kurumunun iflasını istememekte ve bu kuruluşu Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin tasfiyesine ilişkin hükümlerine göre tasfiye etmektedir. Bu nedenle özel finans kurumlarının iflasının da son derece güç olduğunu söyleyebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir