Bankaların iflasını gerektiren nedenler


Bir banka anonim şirket niteliğinde olduğu ve dolayısıyla tacir sıfatını taşıdığı için iflas edebileceği söylenebilir. Ancak bu düşünce dile şarkı sözleri getirildiğinde, ülkemizde 1999 yılından beri farklı bir yön kazanmış olan bankacılık düzenlemeleri göz ardı edilmiş olmaktadır. Zira, bir bankanın iflasını gerektiren nedenlerin varlığı o banka hakkında yönetim ve denetimin Fona devri ve bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması için gereken koşulların oluştuğunu da göstermektedir. İflas edebilecek bir bankanın haberleryönetim ve denetimi Fona devredildikten sonraki süreç için öngörülen düzenlemeler ise iflası gerçekleşmesi son derece güç, veya daha doğru bir deyişle Fon dışındaki alacaklılar tarafından elde edilmesi güç bir hukuki sonuç olarak göstermektedir. Çünkü bir bankanın yönetim ve denetimi kendisine devredildikten sonra Fon için iki yol e-devlet bulunmaktadır. Bankanın mali bünyesini güçlendirebilme, bankayı sisteme tekrar kazandırabilme olasılığı görülüyorsa bankanın hisselerinin Fona devri için gereken işlemler tamamlanır ve böylece Fon 14 üncü maddenin 6 ıncı fıkrasında sayılan geniş yetkileri kullanabilir hale gelir.