Bankaların mali yapılarındaki bozukluk


Liberal ekonomilerin temel özelliklerinden biri de pazara girişin ve çıkışın serbest olmasıdır. Ancak bankaların sıradan işletmeler olmamaları, onların sistemden şarkı sözleri çıkışını da belirli kurallara bağlama zorunluluğu doğurmuştur. 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası Türkiye’de faaliyette bulunan bir bankanın, ihtiyari olarak faaliyetlerine son vermek veya bunları tasfiye etmek istemesi halinde uygulanacak kuralları belirlemektedir. Ancak bizim burada inceleyeceğimiz, yönetim ve denetimi Fona devredilmiş bulunan bir haberlerbankanın sistemden nasıl çıktığıdır. İsterseniz bu süreci bankanın Fona devrinden itibaren adım adım inceleyelim. Burada açıklamalarımızı bankanın mali yapısındaki e-devlet bozukluk nedeniyle, bir başka deyişle 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca Fona devredilmiş olduğu varsayımıyla yapacağımızı belirtelim. Burada atıf yapılan 18 inci maddenin 2 inci fıkrası bir bankanın ihtiyari tasfiyesini düzenlemektedir. Konunun bütünlüğünü bozmamak bakımından ihtiyari tasfiye konusuna değinmeyeceğiz. Ancak burada 18 inci maddenin 2 inci fıkrasına atıf yapılmış olmasının isabetli bir yol olmadığı görüşünün doktrinde ileri sürüldüğünü belirtelim.