Bankanın devir veya birleştirilmesi


Fon gerekli her türlü tedbiri almaya da yetkili kılınmıştır. Bankaların konsolide bütçe kapsamındaki iştirakleri ile birlikte karmaşık bir yapı oluşturduğu şarkı sözleri göz önüne alındığında, iştiraklerin mali bünyelerinin de güçlendirilmesi gerekliliği doğmaktadır. Fon bankalarının iştiraklerinin nasıl güçlendirileceği de ayrı bir Kurul kararına konu olmuştur.Yukarıda sayılan işlemler neticesinde bankanın mali bünyesi güçlendirildikten sonra bankanın bir başka bankaya devredilmesinin veya bir başka ile birleştirilmesinin mümkün olup olmadığı haberlerdeğerlendirilecektir. Bankanın devir veya birleştirilmesi için zemin hazır ise, banka nezdinde incelemelerini tamamlamış yatırımcılardan teklif alınmaktadır. Satış işlemi e-devlet daha önce belirtildiği üzere özel bir satış yöntemi olarak bilanço satışı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bankanın satışı bilanço satışı şeklinde gerçekleştiğinden, yatırımcı tarafından alınması uygun görülmeyen bilanço değerleri Fon’da kalmaktadır. Fon bu aktif ve pasifleri bir başka Fon bankasına da devredebilmektedir.