Bankanın sisteme kazandırılması


Kaynakların usulsüz kullanımı nedeniyle bankanın yönetim ve denetiminin Fona geçmiş olması halinde de aynı sonuçların ortaya çıkacağı söylenebilir. Bankalar şarkı sözleri Kanununun bu durumda hisselerin geçişi için öngördüğü prosedür tamamlandıktan sonra hükümet garantisi, Fonun Bankalar Kanunu uyarınca garantisi ve bankanın mali bünyesinin güçlenmiş olması nedeniyle iflasın gerçekleşmesini beklemek son derece güçtür.Bankanın sisteme kazandırılması imkan dahilinde görülmüyorsa haberler(ister hisselerin intikalinden önce, isterse sonra olsun) bankanın bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması sağlanacaktır. Bu durumda da artık Fon dışında herhangi bir alacaklının bankanın iflasını sağlaması söz konusu olamayacaktır. Banka ancak Fonun talebi üzerine iflas edebilecektir. Fon, bu durumda iflas e-devlet prosedürünün yürütülmesinde de tek yetkili olmaktadır.Görüleceği üzere mevduat bankaları açısından durum ilk etapta göründüğünden daha karışıktır. Ancak mevduat toplamayan bankalar için sorun genel düzenlemeler göz önüne alınarak çözülecektir. Yani bu bankaların İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflası mümkündür.