Barbados ülkesi hakkında bilgiler


BARBADOS

Konum: Karayipler’de, Atlas Okyanusu`nun batısında, Rüzgarüstü Adalarının 160 km doğusunda, Venezuela`nın 435 km kuzeybatısında yer alır.
Coğrafi konumu: 13 10 Kuzey enlemi, 59 32 Batı boylamı
Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 430 km²
kara: 430 km²
su: 0 km²
Sınır komşuları: 0 km
Sahil şeridi: 97 km
İklimi: Tropik iklimin egemen olduğu adada kuru (Aralık-Mayıs) ve yağışlı (Haziran-Kasım) geçen iki mevsim görülür. Antiller kasırga alanın güney sınırındaki yer alan ülkede daha önceki yıllarda kasırgalar büyük yıkımlara yol açmıştır.
Arazi yapısı: Ada tortul kayaçları kaplayan ve kalınlığı 90 m`ye ulaşan mercan birikintilerinden oluşmuştur. En yüksek noktası olan Hillaby dağının bulunduğu kuzey kesimi dışında, genellikle alçak ve düzdür. Yüzey suları oldukça azdır; az sayıdaki doğal su kaynakları, kireçtaşı yataklarında toplanan yeraltı sularıyla beslenir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Hillaby Dağı 336 m
Doğal kaynakları: Petrol, doğal gaz, balık
Arazi kullanımı: işlenebilir toprak arazi: %37
sürekli ekinler: %0
otlaklar: %5
ormanlık arazi: %12
diğer: %46 (1993 verileri)
Doğal afetler: Antiller kasırga alanının güney sınırındaki yer alan ülkede daha önceki yıllarda kasırgalar büyük yıkımlara yol açmıştır. Ayrıca periyodik heyelanlar gözlemlenmektedir.

Nüfus: 275,330 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %21.68 (erkek 30,122; kadın 29,572)
15-64 yaş: %69.44 (erkek 93,283; kadın 97,915)
65 yaş ve üzeri: %8.88 (erkek 9,432; kadın 15,006) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.46 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -0.32 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.01 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
15-64 yaş: 0.95 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.63 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.93 erkek/kadın (2001 verileri)
Bebek ölüm oranı: 12.04 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 73.25 yıl
erkek: 70.66 yıl
kadın: 75.86 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.64 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS – hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %1.17 (1999 verileri)
HIV/AIDS – taşıyan insan sayısı: 1,800 (1999 verileri)
HIV/AIDS – hastalıklarından ölenler: 130 (1999 verileri)
Ulus: Barbadoslu yada Bajan (halk arasında)
Nüfusun etnik dağılımı: Siyah ırk %80, beyaz ırk %4, diğer %16
Dinler: Protestan %67 (Anglikan %40, Pentekostal %8, Methodist %7, diğer %12), Roma Katolikleri %4, inançsız %17, diğer %12
Dil: İngilizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %97.4
erkek: %98
kadın: %96.8 (1995 verileri)

Ülke adı: Barbados
Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi
Başkent: Bridgetown
İdari bölmeler: 11 bölge; Christ Church (İsa Kilisesi), Saint Andrew, Saint George, Saint James, Saint John, Saint Joseph, Saint Lucy, Saint Michael, Saint Peter, Saint Philip, Saint Thomas
Bağımsızlık günü: 30 Kasım 1966 (İngiltere’den ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 30 Kasım (1966)
Anayasa: 30 Kasım 1966
Hukuk sistemi: İngiliz genel hukuku temel alınmıştır.
Oy kullanma yaşı: 18 yaşından itibaren; genel
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika – Karayip – Pasifik Ülkeleri), C, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomiye genel bakış: Eskiden şeker üretimine ve ilgili alanlara dayanan ekonomi, son yıllarda sanayi ve turizm sektörlerinin büyümesi ile çeşitlilik kazanmıştır. Speightstown`daki Port Charles Marinası projesinin başlaması, turizm sektörünün 1996-98 yıllarında gelişmesine sebep olmuştur. Kıyı Bankacılığı ve gizli hesap ve düşük vergi gibi olanaklar, döviz akışını sağlamaktadır. Hükümet, kabul edilemez yükselişte olan işsizlik oranını düşürmek, direkt yabancı yatırımları teşvik etmek ve devlete ait kuruluşları özelleştirmek için efor sarf etmeye devam etmektedir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi – 4 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH – reel büyüme: %2.8 (2000 verileri)
GSYİH – sektörlere göre: tarım: %4
endüstri: %16
hizmet: %80 (1998)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
İş gücü: 136,000 (1998 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %75, endüstri %15, tarım %10 (1996 verileri)
İşsizlik oranı: %11 (1999 verileri)
Bütçe: gelirler: 725.5 milyon $; giderler: 750.6 milyon$ (97/98 mali yılı verileri)
Endüstri: Turizm, şeker, hafif imalatlar, ihracatçılar birliği
Endüstrinin büyüme oranı: %0.8 (1996)
Elektrik üretimi: 718 milyon kWh (1999)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
diğer: %0 (1999)
Elektrik tüketimi: 667.7 milyon kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
Tarım ürünleri: Şekerkamışı, sebze, pamuk
İhracat: 260 milyon $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: şeker ve şeker pekmezi, rom, diğer gıda maddeleri ve meşrubat, kimyasallar, elektronik parçalar, giyim
İhracat ortakları: İngiltere %14.8, ABD %11.6, Trinidad ve Tobago %7.6, Venezuela %6.1, Jamaika %5.8 (1998)
İthalat: 800.3 milyon $ (2000 verileri)
İthalat ürünleri: makine, gıda maddeleri, yapı malzemeleri, kimyasallar, yakıt, elektronik parçalar
İthalat ortakları: ABD %30.7, Trinidad ve Tobago %10.2, Japonya %8.3, İngiltere %7.7, Kanada %2.2 (1998)
Dış borç tutarı: 425 milyon $ (2000 verileri)
Para birimi: Barbados Doları (BBD)
Para birimi kodu: BBD
Mali yıl: 1 Nisan – 31 Mart

Kullanılan telefon hatları: 108,000 (1997)
Telefon kodu: 1246
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 3, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 237,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
Televizyonlar: 76,000 (1997)
Internet kısaltması: .bb
Internet servis sağlayıcıları: 19 (2000)
Internet kullanıcıları: 6,000 (2000)

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 1,600 km
asfalt: 1,578 km
asfalt olmayan: 22 km (1998)
Deniz yolları: yok
Limanlar: Bridgetown, Speightstown (Charles Marina Limanı)
Hava alanları: 1 (2000 verileri)