Barkodcu mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Ürün sistemindeki işleyişi takip etmek için; ürünün kim tarafından ne zaman yapıldığı, ürünün çeşidini, sayısını üretim içerisinde ve sonrasının belirlemek amacıyla kullanılan barkodları hazırlayan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Barkodcu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Barkodları çıkartılacak malların cinslerine göre ayrımlarını yapmak,
b) Barkodda olması gereken bilgileri ilgili birimlerden almak,
c) Gerekli maliyet hesaplamalarını yapmak,
d) Borkodda olması gereken  verilerin giriş işlemlerini yapmak,
e) Barkodları çıkartmak,
f) Çıktı barkodları ilgili birime vermek,

         vb. görev ve işlemleri yerine getirir.