Baş Mücellit mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Matbaada basılan malzemelerin (dergi, broşür, katalog, kitap vs.) kesilmesi, kırılması, harmanlanması, dikilmesi, takılması ve ciltlenmesi işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Baş Mücellit, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim planlama sorumlusu tarafından kendisine yazılı olarak verilen yapılacak işler listesinde yer alan müşteri taleplerine ve işin aciliyetine göre işin yapılmasını sağlamak,
b) Ofset baskıdan ham halde çıkan ve mücellithaneye teslim edilen dokümanlar /malzemelerin siparişin şekline göre lazerle özel olarak hazırlanan bıçaklarla  kesilmesi işlemine nezaret etmek,
c)  Malzemenin uygun ölçülere göre kesilmesini müteakip kırım makinesi ile kağıtların istenilen şekilde katlanması işlemine nezaret etmek,
d) Kitap ve dergi imalatında ise basımı ve kırımı biten malzemenin harmanlanmasına (dikiş işlemi öncesinde işin tasarlandığı sayfa düzeneğine getirilmesi ve sayfa sayısına göre dizilmesi) işine nezaret etmek,
e) Söz konusu malzemenin sayfalar veya formalar (16 Sayfa) halinde tel dikişle  ya da formalar halinde iplik dikiş ile dikilmesi işine nezaret etmek,
f) En son noktada ise formaların veya sayfaların tasarımdaki son haline gelecek şekilde toparlanması yani ciltlenmesi işlemine nezaret etmek,
g) Söz konusu işlemlerin yapılması sırasında ilgili makineleri kullanan operatörlere ve makine ayarlarının yapılmasına yardımcı olmak, oluşabilecek sorunlara ve olası makine arızalarına çözüm üretmek,
h) Mücellithanede kullanılan makinelerin belirli periyotlarla bakımını ve yağlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  

   vb. görev ve işlemleri yerine getirir.