Baş Perukacı(Sahne ve Stüdyo) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Sahne sanatlarında kullanılmak üzere, sentetik ve doğal saçları kullanarak; peruk, sakal-bıyık, kaş-kirpik, ilave saç, vb. imal eden, perukacıları sevk ve idare eden sorumlu kişidir
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Baş Perukacı (Sahne ve Stüdyo), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Sahne perukacılarının görev dağılımını yapmak,
b) Sahne perukacılarının yaptığı işleri kontrol etmek,
c) İşlerin planlanmasını ve en ekonomik şekilde yapılmasını sağlamak,
d) Araç, gereç ve ekipman ihtiyaçlarını belirlemek, temin etmek veya edilmesini sağlamak,
e) Genel tüketim malzemelerinin teminini sağlamak,
f) Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,
g) Çalışılan alanın düzenli ve temiz olmasını sağlamak,
h) İş ile ilgili gerekli kayıtları tutmak,
i) Perukacılık mesleği ile ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri izlemek,
j) Perukacılık mesleği ile ilgili seminer, kurs vb. faaliyetlere katılmak,
k) Sahne perukacılarına yönelik hizmetiçi eğitim, işbaşı eğitimi vb. faaliyetlerde bulunmak,
l) Kostüm kreatörleri tarafından çizilen eskizlere göre sahnelenecek oyunda perukayı giyecek oyuncuların baş ölçülerini almak,
m) Oyuncuların baş ölçüsüne göre peruka kalıbı çıkarmak veya çıkarılanları kontrol etmek,
n) Peruka kalıbının üzerine peruka tülü germek,
o) Peruka tülüne teyel dikiş yapmak,
p) Peruka kalıbında çizilen şekle göre, peruka tülünü kesmek,
q) Peruka tülünün etrafını ekstrafor ile dikmek,
r) Peruka şablonunu, peruka kalıbına iğnelerle oturtmak,
s) Kostüm kreatörleri tarafından çizilen eskizlere göre, sahnelenecek oyunda sanatçının rol gereği kullanacağı peruk, sakal-bıyık, kaş-kirpik, postiş, ilave saç, vb. yapmak ve yaptırmak,        
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.