Baseband Transmission ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Temel bant. Tek taşıyıcı frekansın kullanıldığı klasik bir ağ teknolojisi. Ethernet buna iyi bir örnektir. Buna ‘Narrowband’ da denir. Karşıtı ‘broadband’dir.